Ako sa brániť proti neférovým predajným volaniam

Ak nechcete ostať len pri preverení úrovne bezpečnosti volania z neznámeho čísla, ale chcete pomôcť sebe a ďalším zákazníkom s ukončením nevyžiadaných predajných hovorov, odporúčame vám podať podnet na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Stačí na to len chvíľka a konať budú za vás už iní a váš podnet preveria.

Unplash Photo © 2020

Aj tu však treba zdôrazniť, že formulár vypĺňajte len v prípade, ak ste spoločnosti vopred neudelili súhlas na to, aby vám mohla zavolať so svojou marketingovou ponukou. Rovnako platí, že nie ste s danou spoločnosťou v zmluvnom vzťahu ako jej zákazník, keď vás, naopak, oslovovať s podobnými ponukami tovarov a služieb, ktoré už od nej máte, môže. Neplatí však snaha operátora na druhej strane získať váš súhlas počas telefonátu. Na to, aby vás mohol osloviť, ho musí mať už predtým, než vám zavolá.

Čo sa deje pri podaní podnetu

  1. K číslu, ktoré vás oslovilo a nemalo marketingový súhlas, vyplníte krátky formulár na tomto webe, kde uvediete údaje o sebe a údaje o volaní.
  2. Po odoslaní formulára vám pravdepodobne Regulačný úrad pošle informáciu o prijatí podnetu
  3. Úrad následne preveruje, či bol hovor realizovaný v súlade s legislatívou, alebo ho možno zaradiť medzi nevyžiadané marketingové hovory.
  4. Ak ho regulátor vyhodnotí ako nevyžiadaný, následne už koná priamo voči podniku, ktorý vás oslovil, a môže mu vyrubiť pokutu od 200 eur až do výšky 5 % obratu danej spoločnosti.

Výsledkom takéhoto konania úradu voči konkrétnej spoločnosti, ktorá vám bez súhlasu zatelefonovala s nevyžiadanou marketingovou ponukou, môže byť aj vyrubenie pokuty. Rovnako však môžeme očakávať, že zodpovedné firmy od takýchto volaní upustia aj bez hrozby pokuty. Aj napriek jasnej legislatíve, ako aj aktivitám smerujúcim k zníženiu neželaného stavu nevyžiadaných predajných volaní však majme vždy na pamäti, že sa občas takéto volanie môže udiať po obyčajnej ľudskej chybe, a preto sa k ľuďom na druhej strane telefónu správame vždy slušne.