Oslovujú ma rôzne firmy s obťažujúcimi ponukami. Ako to mám riešiť?

Unplash Photo © 2020

Nevyžiadané marketingové volania

Svet je plný reklamy na produkty a služby, ktoré sa vás snažia presvedčiť, že sú šité priamo pre vás. A to je v poriadku, pretože ľudia sa najprv o produktoch a službách musia dozvedieť, aby mohli zvážiť, či pre nich budú mať význam. Je to však v poriadku len do momentu, keď vás takéto ponuky nebudú prenasledovať až za hranicu, ktorou je napríklad aj nevyžiadaný predajný telefonát na perfektné bambusové ponožky, doplnky výživy alebo extra nový špicový paušál priamo pre vás.

Marketingový súhlas

Pokiaľ spoločnosti, ktoré vám takéto ponuky predložia, majú váš súhlas, tak je to legislatívne v poriadku a vy ak vyhodnotíte, že vás ich ponuka obťažovala, môžete zvážiť odobratie takéhoto súhlasu danej firme. Taktiež vás môže kontaktovať spoločnosť, s ktorou ste v zmluvnom vzťahu ako jej zákazník. Vtedy vás môže oslovovať s ponukami tovarov a služieb podobných tým, ktoré už od nej máte, pokiaľ ste takéto oslovovanie vopred neodmietli.

Ak však firma váš súhlas na podobné aktivity pred zrealizovaním takéhoto volania nezískala alebo ste firme, ktorej ste zákazníkom, odmietli možnosť kontaktovania s marketingom, je to podľa súčasne platnej legislatívy problém a vy ho môžete začať riešiť. Ak sa chcete v budúcnosti čo najviac vyhnúť takýmto volaniam, môžete začať aj od seba, napríklad aj krokmi, ktoré vám odporúčame.

5 krokov na minimalizáciu nevyžiadaných hovorov

  1. Každý nevyžiadaný hovor nahláste (napríklad aj prostredníctvom tejto stránky).
  2. Dávajte pozor na to, komu a aké súhlasy udeľujete.
  3. Dajte si pozor aj na prijatie podmienok na neoverených weboch na internete.
  4. Súhlas, ktorý ste v minulosti udelili, máte právo odvolať.
  5. Svoje telefónne číslo nezverejňujte, rovnako ho nemusíte uvádzať pri vypisovaní každého formulára alebo nákupu prostredníctvom webu, ak je to nepovinný údaj.